Profil Korporat

Sijil Pengiktirafan, Penyertaan & Penghargaan

Kami adalah berdaftar dengan badan-badan pengiktirafan seperti berikut:-

PKK - Pusat Khidmat Kontraktor - Pengiktirafan Status Bumiputera.
LPIP - Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
KKM - Kementerian Kewangan Malaysia - Diiktiraf Sebagai Kontraktor Bumiputra.
PKMMPP - Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, Pulau Pinang.
DPMMPP - Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang (AJK Dewanmuda).
IWK - Indah Water Konsortium.
TNB - Tenaga Nasional Berhad.
PBA - Perbadanan Bekalan Air, Pulau Pinang.
KDRM - Kastam Diraja Malaysia - Diiktiraf Sebagai Ajen Bertauliah.
SPAN - Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (Plumber Permit A1/C3)
UUM - Universiti Utara Malaysia.
UTM - Universiti Teknologi MARA.
KPKT - Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
KPM - Kementerian Pertahanan Malaysia.
RAPID - Repid Penang Sdn. Bhd.
MAS - Malaysian Airlines System Berhad.
JPS - Jabatan Pengairan dan Saliran.


Berikut adalah senarai penyertaan kami dalam majlis acara rasmi:-

LPIP - Pengurusan Untuk Jurutera.
LPIP - Memasang Paip Retikulasi - Tahap 1.
LPIP - Tukang Paip (A1) - Tahap 1.
LPIP - Seminar Integriti & Dialog Industri Pembinaan.
PKK - Kursus Asas Konkrit Tetulang.
TNB - Kursus NIOSH-TNB Safety Passport.
JAS - Jabatan Alam Sekitar - Pembekal Berdaftar.
JAS - Jabatan Alam Sekitar - Kursus Kesedaran Sumber Alam Semulajadi.
KDRM - Kastam Diraja Malaysia - Customs Verification Initiatives (CVI).
KDRM - Kastam Diraja Malaysia - Advance Ruling Seminar.
MPSP - Majlis Perbandaran Seberang Perai - Pengurusan Alam Sekitar, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan.
JKR - Pengurusan Alam Sekitar, Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan.
JKR - Seminar Kerja Peparitan Berkualiti.
JKR - Kelayakan Menjalankan Kerja Perparitan & Pengorekan Dalam Kawasan Rezab Jalan Negeri P. Pinang.
BOMBA - Kursus Keselamatan & Pencegahan Kebakaran.


Berikut adalah penghargaan yang diterima bagi kerja-kerja yang diselesaikan dengan cemerlang:-

USM - Penghargaan bagi perlaksanaan makmal tambahan utk Pusat Perumahan, Bgn dan Perancangan, USM.
Sultan Alam Shah Muzium Selangor - Sijil Penghargaan Penyempurnaan Kerja.
KNPP - Sijil Penghargaan Menjayakan Majlis Perarakan Perhimpunan Ummah Maulidur Rasul.
JKN - Penghargaan Perkhidmatan Pembersihan Di Tapak Pesta Sg. Nibong Tahun 2010.

Badan Pengiktirafan